;

Nye teknologier

Klik her for at printe siden
 

Skræddersyet behandling

Efter at forskerne i 2003 fik sekvenseret det humane genom, dvs. opdelte DNA-strengen og ”kortlagde” den, har det været muligt at udvikle målrettede behandlinger til den enkelte patients DNA.
 

Biomarkører

Biomarkører er biologiske stoffer eller bestanddele i vores krop, som kan sige noget om vores helbredstilstand, og om hvordan vi sandsynligt vil reagere på påvirkninger fra vores omgivelser fx mad, miljø og brug af lægemidler.
 

Nanoteknologi

Nanoteknologi er en videnskab, der rummer store muligheder. Nanoteknologi er videnskaben om opbygning af mikroskopiske bestanddele på det molekylære og atomare plan.
 

Bioinformatik

Bioinformatik fokuserer på udviklingen af metoder til at indsamle, håndtere og analysere biologisk data. Bioinformatik er et tværfagligt forskningsfelt inden for biologien, hvori moderne informationsteknologiske metoder anvendes
 

Molekylær målretning

Formålet med molekylær målretning er at designe lægemidler, der specifikt angriber syge celler, proteiner eller andre molekyler, der er indblandet i sygdommen, uden at forstyrre de normale funktioner i vores celler og væv.
 

Stamcelleforskning

En stamcelle er en umoden og ukodet celle, der (lidt afhængigt af hvor den tages fra) kan udvikle sig til en hvilken som helst type celle i den menneskelige krop.
 

Automatisering og robotter

Indførelsen af automatisering og robotter i opdagelse af nye lægemidler har i høj grad forbedret muligheden for og hastigheden, hvorved man kan undersøge og identificere nye lægemiddelkandidater.
 

Biosimulering

Biosimulering er en simulering af biologiske systemer. Ved brug af avancerede computermodeller kan biosimulering hjælpe til at forudsige, hvordan biologiske systemer opfører sig, når de påvirkes af fx et lægemiddel.
 

Billeddiagnostik

Billeddiagnostikken har siden dens opdagelse og de første røntgenstråler gjort det lettere for læger at diagnosticere og udviklingen går stadig hurtigere.