;

Medicinens betydning

Klik her for at printe siden

Udviklingen af nye lægemidler har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Fra 1960 til 1990 estimeres nye og bedre vacciner og lægemidler at have bidraget til, at dødeligheden er reduceret med op til 50 %.

Betydningen af nye vacciner og lægemidler mærkes både på samfundsniveau, i sundhedsvæsenet og på individniveau. Når et nyt lægemiddel forebygger sygdomme, redder liv, forlænger liv eller lindrer lidelser, har det på flere måder stor værdi for patienten og dennes pårørende. Som et eksempel kan den rette behandling forbedre mulighederne for at fastholde uddannelse eller job og dermed medvirke til opretholdelse af en “normal” hverdag. For sundhedsvæsnet betyder nye lægemidler, at behandlinger kan effektiviseres og forkortes. Det kan være, fordi patienterne bliver mere selvhjulpne eller kan behandles ambulant eller i hjemmet frem for at skulle indlægges. Dertil kommer den samfundsmæssige værdi i form af viden, arbejdspladser og eksport samt sparede sociale udgifter.

Læs mere under hvert af områderne nedenfor.

 

 

Værdi for patienten

Lægemidler har åbenlys stor værdi for patienterne. Her kan du læse mere om betydningen af bedre overlevelse, større livskvalitet og bedre forebyggelse.
 

Værdi for sundhedsvæsenet

Større viden, mere effektive behandlingsgange og mulighed for at gøre en forskel for patienten.
 

Værdi for dansk økonomi

Eksport, arbejdspladser, mindsket sygefravær er bare nogle af de områder, hvor lægemiddelindustrien bidrager til den danske økonomi og velfærd.
 
temafoto