;

Værdi for dansk økonomi

Klik her for at printe siden

Lægemiddelindustrien og de nye, innovative lægemidler, virksomhederne producerer, er en vigtig kilde til vækst og velfærd i Danmark. Lægemiddelindustrien investerer hvert år mere end 10 milliarder kroner i forskning og udvikling af nye lægemidler. Det er ca. 28,3 procent af al privat forskning i dansk erhvervsliv, og det gør lægemidler til det suverænt største private forskningsområde herhjemme.

Investeringerne er med til at aflønne tusinder af privatansatte forskere og vidensarbejdere, der skønsmæssigt betaler omkring 3,4 milliarder i skat. Industrien er samtidig kilde til mere end 50.000 arbejdspladser i underleverandørbrancher, som også bidrager til velstandsskabelsen med op mod 13,6 milliarder i skat.

Hertil kommer selskabsskatten fra lægemiddelvirksomhederne, der beløber sig til ca. 2,1 mia. kr. om året, og oveni dette er der eksportindtægterne, der er nåede op på knap 71,3 mia. kr. i 2013.

Målt i forhold til indbyggertal har Danmark verdens næststørste lægemiddelindustri. Lægemiddelindustrien er med andre ord en af Danmarks stærkeste og mest globaliserede brancher.

Læs rapport om kortlægning af dansk lægemiddelforskning 2013 her

 

Historien bag dansk lægemiddelindustri

Den danske lægemiddelindustris historie går helt tilbage til sidste halvdel af 1800-tallet, hvor selskaber som Chr. Hansen, Københavns Løveapoteks kemiske Fabrik, Nordisk Insulinlaboratorium og senere Novo Terapeutisk Laboratorium blev etableret.
 

Udvikling gennem innovation

Innovation er helt afgørende, hvis vi skal sikre Danmarks fremtidige velstand og velfærd.
 

Velfærd gennem eksport

Danmarks eksport af lægemidler er en god forretning for Danmark. Eksport af lægemidler nåede op på næsten 71 mia. kr. i 2013.
 

Mindre sygefravær

Lægemidler kan ikke forhindre sygefravær, men kan være med til at mindske fraværet ved at gøre sygemeldte hurtigere raske.