;

Værdi for sundhedsvæsenet

Klik her for at printe siden

Medicinske innovationer er en vital del af den vigtige opgave, det er at forbedre forebyggelse og behandling samt redde og forlænge liv. Nye lægemidler, vacciner og andre medicinske teknologier har revolutioneret medicinsk praksis igennem det sidste århundrede. Indirekte har disse medicinske fremskridt også bidraget til økonomisk og social udvikling ved at medvirke til opbygningen af sundere og mere produktive samfund.

Innovative lægemidler gavner ikke kun patienterne, men er også vigtige elementer for et velfungerende sundhedssystem. Nye lægemidler betyder mere effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer som fx arbejdskraft, hvilket fører til besparelser i sundhedssektoren. Blandt andet har brug af moderne medicinsk behandling ført til et reduceret behov for hospitalsindlæggelser og operationer, hvilket resulterer i besparelser i sundhedsvæsnet.

Samtidig er vidensdelingen mellem læger og lægemiddelvirksomheder med til at øge det generelle vidensniveau om sygdom og behandling i Danmark. De kliniske forsøg er en vigtig kilde til danske lægers indsigt i nye behandlinger og dermed lægernes mulighed for at tilbyde danske patienter den bedst mulige behandling.

 

Bedre behandling

Innovative lægemidler forbedrer patientbehandlingen og forebyggelsen af sygdomme.
 

Faglig udvikling

Udviklingen af innovative lægemidler sker i et vigtigt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og lægemiddelindustrien
 

International anerkendelse

Høj faglig kvalitet og faglig anerkendelse har væsentlig betydning for motivationen blandt sundhedsprofessionelle.