Klik her for at printe siden

november 8th, 2010

Spørgsmål: Er det farligt at være forsøgsperson i kliniske forsøg?

Forskerens svar:
Inden de kliniske forsøg går i gang har der været en lang række forsøg på tests, for at sikre at produktet er sikkert. Blandt andet er det pågældende produkt blevet testet på dyr i en masse forskellige forsøg inden de bliver testet på mennesker.

Desuden skal alle forsøg anmeldes til Lægemiddelstyrelsen og til den Videnskabsetiske Komité. Begge instanser skal godkende projektet før forsøgene kan begynde. Derudover er der mange krav til den kliniske forskning, og forskningen skal som minimum følge reglerne for Good Clinical Practice (GCP). GCP er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for lægemiddelforsøg, som samtidig er myndighedernes krav til patientsikkerheden i forbindelse med forsøgene. Der er altså en masse regler og procudure i forbindelse med kliniske forsøg, som skal sikrer, at forsøgene foregår under ordnede forhold og at der er en minimal risiko forbundet med forsøgene.

De kliniske forsøg foregår typisk på sygehusafdelinger, men kan også gennemføres andre steder i sundhedsvæsenet. Al deltagelse i kliniske forsøg er frivillig, og man kan til enhver tid trække sig ud af forsøget uden særlig grund. Desuden skal der foreligge både skriftlig og mundtlig information om forsøgets indhold, hvoraf det skal fremgå, hvilke fordele og ulemper personen kan forvente.

Kommentarer


× otte = 32