Inspiration til innovation

Der findes ingen enkel opskrift på, hvordan man finder frem til et nyt lægemiddel. Der er flere forskellige veje, der kan føre til et færdigt lægemiddel, og der er flere steder, hvor forskerne finder inspiration.

 

Ny viden om sygdomme

Specifikke molekyler udvikles ud fra detaljeret viden på molekylært niveau om sygdommes opståen, udvikling og særlige biologiske karakteristika. Det er en metode, der i stigende grad anvendes.
 

Ønske om forbedringer

Inspirationen til mange nye lægemidler kommer fra et ønske om at forbedre allerede eksisterende lægemidler, så de har færre bivirkninger og større effekt.
 

Systematiske undersøgelser

Systematiske screeninger: Der gennemføres systematiske screeninger af nye stoffers virkning på en bestemt sygdom. Typisk screenes tusindvis af stoffer for at finde frem til en ”kandidat”, der har potentialet til at blive til et nyt lægemiddel.
 

Bioteknologi

I dag kan forskere også gensplejse levende systemer til at frembringe sygdomsbekæmpende biologiske molekyler.
 

Uventede udfald

Historisk set har tilfældigheder også været årsag til opdagelsen af flere kendte lægemidler, fx penicillin. Her opdagede bakteriologen Alexander Fleming ved et tilfælde, at en særlig skimmelsvamp udskilte stoffet penicillin, der hæmmer bakterievækst.
 

Naturen som inspirationskilde

Naturen er ofte kilde til at finde interessante forbindelser til bekæmpelse af sygdomme. Inspirationen kan komme fra både dyr og planter.