;

Hvad er medicinsk innovation?

Klik her for at printe siden

Ordet innovation stammer fra det latinske ord innovātus, som betyder at forny. Begrebet blev første gang taget i brug af den østrigske økonom Joseph Schumpeter i 1930’erne og er i de senere år blevet brugt mere og mere.

Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering, og det er ikke afgørende for, om der er tale om en innovation, om forbedringerne er store eller små.

Store forbedringer kaldes også for radikale innovationer, mens små mere trinvise forbedringer kaldes inkrementelle innovationer. Ved radikale innovationer er fornyelsen ofte baseret på helt ny viden og teknologi, som da man første gang kunne tage en telefon med sig rundt uden at være bundet til en ledning. Ved inkrementelle innovationer er fornyelsen mindre trinvise forbedringer af eksisterende viden og kendte teknologier som fx de løbende forbedringer af mobiltelefonen.

Medicinske innovationer er i en innovationssammenhæng produktinnovationer. Udviklingen af det første lægemiddel inden for en ny klasse af lægemidler med en helt ny virkningsmekanisme kan betragtes som en radikal innovation. Tilsvarende er inkrementel innovation den efterfølgende videreudvikling af nye lægemidler med samme virkningsmekanisme som den første i klassen, men hvor eksempelvis lægemiddelets terapeutiske profil eller dets bivirkningsprofil er forbedret.

 

Radikal innovation

Radikale innovationer er lægemidler med en helt ny virkningsmekanisme. Det vil sige, at de grundlæggende virker på en anden måde end eksisterende lægemidler.
 

Inkrementel innovation

Langt størstedelen af lægemiddelinnovation sker trin-for-trin og ikke i store banebrydende spring. Som med andre produkter er mange nye lægemidler forbedringer eller videreudvikling af allerede eksisterende lægemidler.