;

Patenter og innovation

Klik her for at printe siden

Et patent er en ret, der forbyder andre at udnytte en opfindelse kommercielt i op til 20 år, og de 20 år begynder den dag, man søger om patent på et produkt.

Hele patentsystemet er et af de vigtigste tandhjul i at drive en innovativ lægemiddelindustri. Det stimulerer den innovative konkurrence og sikrer, at der er et incitament for at udvikle nye lægemidler. Patentet er således en forudsætning for en lægemiddelindustri, som gennem frembringelsen af innovationer skaber værdi og velfærd for patienter og samfund.

 

Hvad er et lægemiddelpatent?

Der er tre overordnede krav, en opfindelse skal leve op til for at få et patent. Nyhedskravet, opfindelseskravet og krav om industriel anvendelse. Det gælder også for lægemiddelpatenter.
 

Patenter styrker innovation

Udviklingen af et lægemiddel er en stor investering, og mange kommercielle risici er forbundet med processen. Derfor er garantien for, at produktet ikke kan kopieres i en årrække et væsentligt incitament til forsat at investere i forskning.
 

Patentaktivitet i Danmark

De mest patenteringsaktive danske aktører er de store lægemiddelvirksomheder. Det gælder i særlig grad for udtagne patenter, mens universiteterne er blandt de mest aktive patentansøgere.