;

Tal om forskning

Klik her for at printe siden

Forskning i lægemidler foregår både på universiteterne, hospitalerne og i lægemiddelvirksomhederne. Grafen nedenfor viser udviklingen i udgifterne til lægemiddelforskning på de forskellige offentlige instutioner i Danmark. Find mange flere tal om lægemiddelforskning i Danmark i rapporten “Kortlægning af dansk lægemiddelforskning 2012″.  

Midler anvendt til lægemiddelforskning udført på offentlige institutioner (2007 = indeks 100)

Som du kan høre og læse om i gennemgangen af et lægemiddel livscyklus under ‘Et lægemiddel bliver til’ er kliniske forsøg helt afgørende for udviklingen af nye lægemidler. Men udover det er det er også vigtigt at have klinisk forskning i Danmark fordi det giver patienterne adgang til moderne behandling og bidrager til sundhedsvæsenets faglige udvikling og effektivitet. Efter en tendens til færre og færre kliniske forsøg i Danmark knækkede kurven i 2012 som det ses af nedenstående graf. Læs flere tal om klinisk forskning i rapporten “Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark”. 

 Udvikling i det totale antal kliniske forsøg i Danmark

 

De kliniske forsøg opdeles normalt i fire faser. Fase 1 er indledende test på en gruppe på 20-100 raske frivillige. Hovedformålet er at undersøge, hvordan stoffet tolereres hos mennesker. Hver enkelt forsøgsperson overvåges nøje i hele undersøgelsesperioden. I Fase 2 vurderes stoffets terapeutiske virkning og bivirkninger (utilsigtede hændelser) i en gruppe patienter på 50-500 personer. Forskerne får i denne fase information om den terapeutiske virkning af stoffet ved den aktuelle sygdom. Derudover belyses sammenhængen mellem dosis og virkning. I Fase 3 dokumenteres den valgte dosis. Ofte medvirker et større antal patienter på op til 10.000 i disse forsøg. Det gør, at man kan registrere og undersøge de knapt så hyppige bivirkninger. Under forsøget indsamles også information til udarbejdelse af indlægsseddel og instruktioner til korrekt anvendelse. Fase 3 er det mest omkostningstunge og langvarige af de forskellige forsøg. Oftest foretages forsøgene på samme tid i forskellige lande for at afprøve lægemidlet på en stor forskelligartet gruppe af patienter og under påvirkning af forskellige eksterne omgivelser.

Når lægemidlet er lanceret følger ofte Fase 4 forsøg, hvor der videreudvikles på lægemidlet med henblik på at forbedre det.

Hør mere om de forskellige faser i den filmiske gennemgang af “Et lægemiddel bliver til” her på siden.