;

Historien om biologiske lægemidler

Klik her for at printe siden

I disse år er der meget tale om biologiske lægemidler som en ny generation af lægemidler. Forskellen er kort fortalt, at hvor de fleste traditionelle lægemidler består af syntetiske stoffer produceret ved kemiske processer i et laboratorium, er biologiske lægemidler baseret på naturligt fremkommende stoffer fra mennesker, dyr eller planter. Fordelen ved de biologiske lægemidler er blandt andet, at de i højere grad end traditionelle lægemidler kan målrettes sygdomsceller og derved have større effekt og minimere bivirkninger. Ulemperne er, at de er meget komplicerede at udvikle og meget dyrere at producere.

Forskning i biologiske lægemidler startede med teorien om det humane genom og strækker sig frem til i dag, hvor forskningen indtil videre har ført til behandlinger inden for komplicerede områder såsom gigt, psoriasis, sklerose, nyresygdomme med flere. Forskerne kender stadig ikke til det fulde potentiale i de nye lægemidler, men der er enighed om, at mulighederne er mange. Biologiske lægemidler udgør nu omkring en tredjedel af lægemidler i klinisk udvikling. De forventes at udgøre en stigende andel af lægemidler på markedet i fremtiden.

Download hele historien her: Casestudie – Biologiske Lægemidler

For et hurtigt overblik se tidslinje her