;

Historien om hiv/aids

Klik her for at printe siden

På bare 30 år er der sket en markant udvikling inden for hiv/aids. I 1990´erne var en positiv hiv-test ensbetydende med en dødsdom. Det er det langt fra i dag, hvor mange hiv-smittede lever med sygdommen stort set som en kronisk sygdom. Det vidner om betydelige behandlingsfremskridt, men der mangler stadig indsigt i de langsigtede konsekvenser af daglig medicinering, og sygdommen er stadig forbundet med stigmatisering på grund af stor uvidenhed og indgroede misforståelser. Eksempelvis ved de færreste, at den rette behandling i dag betyder, at smitterisikoen er stort set ikke-eksisterende.

For bare 40 siden kendte ingen til hiv-virusset (Human Immundefekt Virus) eller aids (Acquired Immuno Deficiency Syndrome). Videnskaben antog på dette tidspunkt, at alle sygdomme var kendte, og at infektionssygdomme ikke længere udgjorde en trussel. Derfor tog det også både tid og samarbejde på tværs af verden og offentlig/privat at kortlægge sygdommenes karakteristika samt sammenhængen mellem hiv-virusset og følgesygdommene.

Download hele historien her: Historien om hiv/aids

For et hurtigt overblik læs faktaark her eller se tidslinje her